Cenník komerčnej reklamy   Zaregistrujte sa ako  Majiteľ servra(stránky)   Prihlásenie     INFO  |  Štatistiky  |  Zoznam členov  |  Členovia podľa registrácie  |  Časté otázky|  Podpora - fórum

Často kladené otázky

V prípade, že tu nenájdete odpoveď, prosím napíšte nám

Čo je to Akvárium?

Akvárium je výmenný bannerový systém, ktorý zobrazuje inzeráty (bannery) členov siete Akvárium zadarmo. Tieto zobrazenia získavajú naši členovia za to, že oni samy poskytujú priestor na zobrazenie inzerátov iných členov siete Akvárium. Takto získané kredity môžu použiť na propagáciu svojich vlastných stránok, produktov, akcií a pod.. Akvárium chce takto pomôct šíriť Dobru zvesť na internete a zviditeľňovať kresťanskú komunitu.

Aký má Akvárium výmenný pomer?

V súčastnosti je to 80%. To znamená, že za každých 100 zobrazení bannerov na Vašich stránkach sa Vaše inzeráty zobrazia 80 krát na stránkach členov systému. 20 % zobrazení zostáva v systéme pre jeho propagáciu. Plus pri vstupe dostanete celkovo 600 zobrazení bannerov rôznych veľkostí zdarma na odladenie kampane.

Kto môže využívať Akvárium?

Akvárium je kresťanský bannerový systém. To znamená, že všetky servre členov Akvária sú kresťanské portály alebo stránky zaoberajúce sa kresťanstvom. Každý server zaradený do systému musí spĺňať základné požiadavky kresťanskej morálky, musí byť prínosom pre slovenský kresťanský internet. Základnym kritériom pre prijatie stránky do Akvária je, že stránka nesmie byť primárne namierená proti iným denomináciám. Akvárium si vyhradzuje právo neprijať server medzi svojich členov.

Aké bannery (rozmery, typy atď.) môžem zadať do systému Akvárium?

Do systému je možné zadať klasické bannery podľa rozmerov dole vo formáte gif, swf alebo jpg. V niektorých prípadoch je možne zadať aj HTML banner po konzultácii s administrátormi Akvária.

V súčastnosti Akvárium zobrazuje a príjma bannery v týchto veľkostiach.

Full Banner - 468x60 bodov, max. veľkosť 20 kB
Button 2 - 120x60 bodov, max. veľkosť 6 kB
Vertical Banner - 120x240 bodov, max. veľkosť 20 kB
Podporuje Rybka Flash bannery?

Áno.

Postupne s rozširujúcim sa počtom členov bude zobrazovať aj ďalšie formáty.

Pravidlá pre umiestnenie bannerov na Vašich stránkach.

1.1 Je nutné, aby sa banner zobrazoval na Vašej stránke tak, aby bol prístupný návštevníkom stránky.
1.2 Je možné umiestniť najviac 2 bannery z rovnakého rozmeru na jednu stránku. Je možné ale kombinovať rôzne veľkosti
1.3 Banner musí byť umiestnený v "aktívnej" časti stránky. To znamená, že nemôže byť umiestnený na úplnom konci stránky za všetkými pätičkami, ale v tesnom následe za hlavným obsahom. Najlepšie je, aby bol viditeľný pri rozlíšení 800x600 bez rolovania. Výnimku je možná pre komerčných klientov, ktorí si u nás popri výmennej reklame zároveň plaria i komerčnú reklamu.
1.4 Kód banneru nemôže byť umiestnený do stránok s automatickým "refresh" ako sú napr. chaty, automaticky obnovovvané štatistiky a pod.. Takisto nie je možné umiestniť kód do stránok, ktoré nie sú prístupné verejnosti (súkromné siete atď)
1.5 Máte možnosť obmedziť zobrazovanie bannerov z určitých kategórií na svojich stránkach. Ale nakoľko sa jedná všetko o stránky kresťanské, systém Akvária v takom prípade zníži Váš pomer získavania kreditov pre zobrazenia Vašich bannerov.
1.6. Rybka si vyhradzuje znížiť zobrazovací pomer v prípade, že stránky člena generujú neobvykle malý pomer kliknutia/zobrazenia. zvyčajne to je zapríčinené zahltením stránky reklamou, zlým umiestnením bannerov a pod. V súcastnosti znižujeme zobrazovací pomer u stránok, ktorých pomer klinutia/zobrazenia je menší ako 0.3%.

Kde sa budú zobrazovať Vaše bannery?

Vaše bannery sa budú zobrazovať na stránkach členov siete Akvárium. Sú to výhradne kresťanské servre a oslovíte svojími bannermi kresťanskú komunitu


This is unlicensed domain, please contact http://www.phpwebscripts.com/