Cenník komerčnej reklamy   Zaregistrujte sa ako  Majiteľ servra(stránky)   Prihlásenie     INFO  |  Štatistiky  |  Zoznam členov  |  Členovia podľa registrácie  |  Časté otázky|  Podpora - fórum

Pravidlá kresťanského výmenného banerového systému Rybky - Akvárium

Bannerový systém Rybky Akvárium poskytuje priestor pre reklamu všetkých kresťanských stránok bez obmedzenia. Základnými princípmi siete, ktoré musia byť vždy zachované, sú slušnosť a dôveryhodnosť.

Do systému budú prijaté iba servre s kresťanskou tématikou. Týmto chceme zaručiť vysoké cielenie reklamy v sieti a zaručiť, že banery sa budú zobrazovať v tejto skupine návštevníkov. Zároveň tým chceme napomôcť ekuméne a vzájomnému spoznávaniu sa kresťanov na Slovensku prostredníctvom internetu.

Komerčná reklama pre platiacich klientov je dovolená pre akýkoľvek server, ktorý spĺňa požiadavky kresťanskej morálky. Podrobné podmienky si, prosím, vyžiadajte emailom. Bannerový systém umožňuje majiteľom kresťanských stránok uverejňovať svoje inzeráty až do výmenného pomeru 1:1 (v súčastnosti je tento pomer 80%).

Prevádzkovateľ siete si tiež vyhradzuje právo zamietnuť, či kedykoľvek ukončiť členstvo v systéme. Prípadné finančné záväzky prevádzkovateľa siete Akvárium voči vylúčenému členovi budú samozrejme vyrovnané.

Prevádzkovateľ siete neručí za prípadné škody, či straty spôsobené neaktuálnymi, príp. chybne vyplnenými údajmi. Ak si to situácia vyžaduje, má právo na zmenu údajov bez Vášho súhlasu (napr. zmena chybne definovanej kategórie Vášho serveru). Doporučujeme teda dbať o správnosť a presnosť všetkých zadaných údajov (zvlášť kontaktných údajov a údajov nutných k priebehu reklamnej kampane). Prípadné zmeny kontaktných údajov prosím čo najrýchlejšie aktualizujte.

Súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ siete Akvárium môže predávať časť reklamného priestoru za účelom pokrytia prevádzkových nákladov a primeraného zisku.

Prevádzkovateľ siete si vyhradzuje právo na zmenu, či úpravu pravidiel.


This is unlicensed domain, please contact http://www.phpwebscripts.com/